Keurmerken

Wij vinden de kwaliteit van onze dienstverlening en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) erg belangrijk. Alle bedrijven zijn daarom in het bezit van de nodige certificeringen en keurmerken om dit te kunnen garanderen. Het zorg dragen voor een optimale kwaliteit van dienstverlening en het nastreven van doelstellingen op het gebied van MVO is volledig geïntegreerd in de werkwijze van onze familie van bedrijven.

ISO 9001

Binnen Driessen en IJK is ISO 9001 geïmplementeerd als primair kwaliteitsmanagementsysteem. Alle processen en werkwijzen zijn conform de normen van ISO 9001 vastgelegd.

ISO 14001

Met de ISO 14001 certificering voldoen wij aan de strenge milieueisen. Ons milieumanagementsysteem ziet erop toe dat er structureel aandacht is voor milieu in de bedrijfsvoering.

ISO 27001

ISO 27001 is dé internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging. Met deze certificering voldoen wij aan de eisen rondom een procesmatige inrichting van onze informatiebeveiliging.

MVO Prestatieladder

Een onafhankelijke auditor heeft Driessen Groep gecertificeerd op trede 3 van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een certificatienorm die prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen objectief aantoonbaar maakt. Deze norm is gebaseerd op de internationale ISO-26000 norm.

Horizontaal toezicht

De Belastingdienst heeft vastgesteld dat de fiscale processen van Driessen Groep “in control” zijn. Hierdoor is Driessen Groep opgenomen in het systeem van horizontaal toezicht.

ISAE 3402

IJK is in het bezit van een ISAE 3402, type 1 en type 2 verklaring voor outsourcing als dienstverlening. IJK biedt daarmee zekerheid omtrent de kwaliteit van dienstverlening.

Keurmerk voor uitzendondernemingen

De NEN 4400-1 certificering maakt het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk gemakkelijker en fraudebestendiger en geeft eisen waaraan uitzendbureaus moeten voldoen.

Kwaliteitscertificering opleidingen

Onze opleidingen zijn CEDEO-erkend en voldoen daarmee aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van performance, klantgerichtheid en samenwerking.

Best Managed Company

Driessen Groep is voor het elfde jaar verkozen tot de best geleide organisatie binnen het Nederlandse midden- en grootbedrijf en is daarmee Platinum member.

Mantelzorgvriendelijke Organisatie

Driessen Groep heeft de Erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ van stichting Werk & Mantelzorg en onderschrijft daarmee het belang van het thema werk en mantelzorg.

World-class Workplace

Driessen Groep heeft het keurmerk World-class Workplace. Organisaties met dit keurmerk worden door hun medewerkers op goed werkgeverschap hoger beoordeeld dan hun branchegenoten. Het Nederlands grootste en onafhankelijk keurmerk voor goed werkgeverschap, gelanceerd door Effectory en Intermediair.

De Groene Pluim

Met de Groene Pluim maken we onze duurzame bedrijfsvoering aantoonbaar. We laten zien dat we maatschappelijk betrokken zijn en continu op zoek zijn naar verdere stappen van verduurzaming.