Een familie van bedrijven

Onze familie bestaat uit verschillende bedrijven die werken in het domein van mens en werk en gespecialiseerd zijn in de sectoren overheid, onderwijs en zorg. Ieder bedrijf kent een eigen vorm van dienstverlening, heeft een eigen identiteit en een eigen uitstraling. Maar samen zijn we onderdeel van de Driessen Groep. Dat betekent dat we allemaal werken vanuit hetzelfde doel: werkgeluk mogelijk maken.

Maak kennis met onze familie

Driessen is het uitzendbureau voor de overheid, het onderwijs en de zorg. Driessen creëert werkgeluk voor meer dan 15.000 (flexibele) medewerkers die op hun beurt miljoenen mensen gelukkig maken.

IJK helpt organisaties bij de (HR) bedrijfsvoering. Dit doen zij door de inzet van slimme software én specialisten. Want juist in een steeds digitalere wereld, is de menselijke factor onmisbaar.

Reijn is de HRM-meester met karakter waar frisse HRM-professionals werken met hart voor onze opdrachtgevers binnen de publieke sector.

Haert staat voor (on)gewoon goed opdrachtgeverschap voor maatschappelijk gedreven professionals. Zij verbinden professionals aan organisaties en ondersteunen en adviseren ze bij het administratief, financieel en juridisch regelwerk.

Mensium zorgt voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de publieke sector door het bieden van ondersteuning op het gebied van personeelsontwikkeling en mobiliteit.

Jeij is een werving- en selectiebureau dat verder kijkt dan een cv, eerste indruk of een gesprek. Jeij ontdekt in ieder talent die éne unieke eigenschap, die de klik bepaalt met de functie en de organisatie. Want alleen dan maak je een duurzame match die leidt tot een waardevolle bijdrage aan de maatschappij en langdurig werkgeluk.

Bloeij is een arbodienst die niet uitgaat van ziekte, maar van gezondheid. Met een aanpak die niet op afstand is, maar dichtbij, zorgen zij voor groei en bloei van medewerkers.

Lüün begeleidt organisaties bij het starten, versnellen én het borgen van mensgerichte innovatie. In co-creatie en met creativiteit en nieuwsgierigheid als uitgangspunt creëert Lüün waardevolle vernieuwingen.

Bij Sprank is een event een krachtig HR-instrument. Want persoonlijke ontmoetingen zorgen voor het vonkje dat werkgeluk aanwakkert. En mensen in beweging zet. Sprank zorgt voor events die werken.

Brainport Human Campus is dé plek die professionals en organisaties uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven verbindt. Met als doel inspireren, innoveren en het creëren van werkgeluk.

De Driessen Foundation zet zich in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die barsten van het talent, maar niet de juiste kans krijgen om dit talent binnen een organisatie te laten zien.

Jan&Koek biedt, naast koffie en heerlijke koeken, een waardevolle dagbesteding voor mensen waarvoor een zelfstandige positie op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is.

Solutions Factory laat mensen en organisaties groeien door online arbeidsmarktoplossingen ter ondersteuning en optimalisering van het werving-, selectie- en inhuurproces.

MyTalentBoard wil zoveel mogelijk mensen en organisaties helpen om gemotiveerd en competent te blijven. Om dat te bereiken bieden zij een online platform voor het ontdekken, inzetten en ontwikkelen van mensen en organisaties.