Klachtenregeling

Als familie van bedrijven maken wij werkgeluk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen en organisaties in de publieke sector. Want hoe meer mensen gelukkig zijn in hun werk, hoe gelukkiger iedereen wordt. Dat is waar Driessen Groep voor staat. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. Hier leest u waar u met uw klacht of klachten terecht kunt.

Tevredenheid hoog in het vaandel

Alle bedrijven binnen Driessen Groep werken dagelijks aan het verbeteren van de organisatie, werkwijzen, producten en diensten. Tevredenheid van klanten en medewerkers, integriteit en professioneel handelen van onze medewerkers staan bij Driessen Groep hoog in het vaandel. Onder meer een kwaliteitsmanagementsysteem, branchegerelateerde gedragsregels en een gedragscode (Moreel Kompas) dragen hieraan bij.

Een probleem of meningsverschil?

Mocht u desondanks een probleem of meningsverschil ervaren, dan nodigt Driessen Groep u uit dit persoonlijk kenbaar te maken aan uw contactpersoon binnen onze bedrijven. Zo kunt u in onderling overleg een passende oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris

Mocht u samen met uw contactpersoon niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u gebruikmaken van de klachtenregeling. Hierbij dient u een klacht in bij de klachtenfunctionaris van Driessen Groep. De klachtenregeling kunt u hier vinden.