Moreel Kompas inzet van AI

Kunstmatige intelligentie/artifical intelligence (hierna ‘AI’ genoemd) biedt verschillende kansen en voordelen bij het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen. Van slimme chatbots tot voorspellende analyses: AI kan ons helpen om sneller en efficiënter te werken en onze klanten beter van dienst te zijn. Tegelijkertijd willen en moeten we ons bewust zijn van de ethische en morele dilemma's die bij het gebruik van AI komen kijken. Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste beslissingen nemen en geen (onbedoelde) schade aanrichten met onze technologische innovaties? Hoe waarborgen we de privacy en veiligheid van onze klanten en medewerkers? En hoe houden we rekening met menselijke waarden zoals eerlijkheid, transparantie en respect? Om deze vragen te beantwoorden, hebben we als Driessen Groep een moreel kompas opgesteld dat ons helpt om de juiste keuzes te maken bij het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van AI.

In dit kompas hebben we onze normen en waarden vastgelegd. Dit document geeft richting en helpt daarmee ons en onze medewerkers om AI op een verantwoorde en zorgvuldige wijze in te zetten bij onze activiteiten. Het ondersteunt bovendien om voorgenomen beslissingen te toetsen aan deze principes. Zo kunnen we ervoor zorgen dat AI een positieve kracht blijft vormen voor onze familie van bedrijven en onze relaties.

AI-vuistregels binnen Driessen Groep

Als Driessen Groep vinden we het belangrijk AI te gebruiken om de doelen van onze klanten, medewerkers en ons bedrijf te helpen realiseren. Door het volgen van de onderstaande richtlijnen en dit door te vertalen in ons eigen AI beleid/’AI spelregels’, zorgen we ervoor dat AI op een ethisch verantwoorde en vertrouwelijke manier wordt gebruikt. Dit versterkt onze verantwoordelijkheid jegens de samenleving, onze klanten, onze medewerkers en andere belanghebbenden.

 1. Transparantie en ethiek
  De Driessen Groep biedt een aan de hand van dit moreel kompas een ethisch kader voor het ontwerp, de ontwikkeling en het  gebruik van AI binnen haar dienstverlening en zal transparant zijn over hoe deze technologie wordt gebruikt om beslissingen te nemen.
 2. Eerlijkheid en integriteit
  De Driessen Groep gebruikt AI alleen op een eerlijke en integere manier, en zal voorkomen dat beslissingen worden genomen die onrechtvaardig of discriminerend zijn.
 3. Menselijke waardigheid en autonomie
  De Driessen Groep erkent dat AI geen vervanging is voor menselijke waardigheid en autonomie. De dienstverlening met gebruik van AI dient erop gericht te zijn de menselijke waardigheid en autonomie te ondersteunen, en niet te ondermijnen.
 4. Privacy en vertrouwelijkheid
  De Driessen Groep gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met gegevens en de privacy van medewerkers, klanten en andere relaties en zal de (privacy-)wetgeving naleven bij het gebruik van AI.
 5. Onderzoek en verantwoording
  De Driessen Groep zal voortdurend het gebruik van AI monitoren om ervoor te zorgen dat het in lijn blijft met de bovenstaande principes en wetgeving. De organisatie erkent dat AI een zich ontwikkelende technologie is, en zal deze blijven volgen om de dienstverlening steeds verder te verbeteren.

Met deze principes in het achterhoofd garandeert de Driessen Groep een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruik van AI binnen haar dienstverlening.

Monitoring en doorontwikkeling

Bij de Driessen Groep zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen bij het gebruik van AI en we nemen deze taak serieus. Door het hanteren van de in dit moreel kompas beschreven richtlijnen stellen we hoge eisen aan onszelf, de inzet van technologie binnen onze organisatie en ons bedrijfsmodel. We zullen continu blijven samenwerken met deskundigen uit het veld en belanghebbenden om zo onze inspanningen te verbeteren en te blijven voldoen aan de maatschappelijke en ethische normen van onze tijd.

Contact

Heb je vragen over dit moreel kompas of de inzet van AI binnen de Driessen Groep? Neem dan contact op met onze afdeling security en compliance via 0492 - 50 66 66 of via security@driessengroep.nl.