Terug naar overzicht Dinsdag 18 september 2018

Fluitend naar je werk

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Programmamanagers Samir ter Lüün en Marit Dijkmans kregen begin 2017 de uitdaging om te onderzoeken of opleidingen - dat al jaren tot het dienstenportfolio behoort - als nieuw bedrijf onderdeel uit zou kunnen maken van de familie van bedrijven binnen Driessen Groep. Na veel gesprekken met experts uit het veld, hun eigen ervaringen en leergierigheid en een team met de juiste professionals dat de focus heeft op opleidingen en ontwikkeling openden dit jaar de deuren van Driessen Opleidingen.

Als je kijkt naar de snel veranderende omstandigheden, functies die veranderen of zich moeten aanpassen, dan vraagt dat veel van mensen. Een logische stap voor Driessen Groep om opleidingen opnieuw onder de loep te nemen. Samir ter Lüün, met een achtergrond in het onderwijs en de uitzendbranche, werd vanuit zijn rol als programmamanager waarin hij dagelijks bezig is met thema’s op het gebied van business en innovatie, gevraagd om op onderzoek uit te gaan.

Samen met collega Marit Dijkmans trekt hij inmiddels de kar van het opleidingsbedrijf. Marit werkte eerder in de functie van adviseur binnen Driessen, waardoor ze goed weet waar HRM’ers wakker van liggen. Van haar studie sociale psychologie, waar gedragsverandering en ontwikkeling centraal staat, plukt ze tevens haar vruchten. Door samen Driessen Opleidingen te starten, waar inmiddels vijf collega’s onderdeel van uitmaken, is er meer synergie in de opleidingsactiviteiten binnen Driessen Groep ontstaan.

Visie

De gezamenlijke visie van Driessen Opleidingen staat als een huis. Drie belangrijke pijlers zijn samen leren, persoonlijk leren en de toepasbaarheid van het geleerde. Marit: “Wat we belangrijk vinden is dat mens- en vakontwikkeling hand in hand gaan. Voor ons gevoel werk je niet alleen aan kennis, maar ook aan vaardigheden. De ontwikkeling van jezelf als persoon, eigen regie, persoonlijk leiderschap. Dit alles is cruciaal in de ontwikkeling van ieder mens. Samir vult aan: “Kennis is overal op te zoeken en te vinden. Dit wordt alleen maar meer als je kijkt naar de toekomst van werk. Werken aan je persoonlijke ontwikkeling, dat is het belangrijkste.“

Marit Dijkmans

Marit: “Als je kijkt naar functies van de toekomst dan zit daar vooral analyseren, toepassen en creativiteit in en niet meer alleen dataverwerking en harde kennis. Natuurlijk is het voor HRM’ers belangrijk om je kennis up to-date te houden, maar de vraag is vooral: Hoe pas je het dan vervolgens toe?” Samir: “Op het moment dat je je persoonlijke leerdoelen, je persoonlijke ‘why’ weet af te stemmen op die van de organisatie, dan kun je excelleren in je vak. Daar komt persoonlijk leiderschap om de hoek kijken. Wie ben ik en wat is mijn vertrekpunt op het moment dat ik ga leren of mezelf verder ga ontwikkelen? Iedereen heeft een persoonlijke leerreis. Als mensen het verschil maken binnen een organisatie is het belangrijk dat juist het individu aandacht krijgt. Om vervolgens vanuit de persoonlijke leerbehoefte met elkaar te leren. Daar geloven we in.”

Onderscheidend

Met de jarenlange kennis en ervaring van Driessen Groep in de publieke sector weet Driessen Opleidingen goed wat er speelt. Samir: “We heb - ben gemerkt dat het punt waar wij zeggen dat mens en vakontwikkeling hand in hand gaan, iets is waar wij ons in onderscheiden. Daarnaast het aanbod voor het vakgebied HRM, specifiek voor overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Tot slot kiezen wij heel bewust voor de persoonlijke ontmoeting. Wij willen het ‘Driessen Groep gevoel’ meegeven.”

De klant centraal

Marit: “Bij het creëren van het opleidingsaanbod stellen we de klant centraal. Wat wil de klant? Want daar doen we het voor. Daarnaast proberen we de flexibiliteit erin te houden bij het vormen van het aanbod. Onze voelsprieten staan constant aan en proefondervindelijk passen we aan waar nodig en schaven we bij. Onze kracht zit hem ook in het samen ontwikkelen met de klant.“

Een goede match

De filosofie van Driessen Groep ‘Maakt werkgeluk mogelijk’ voel je ook in het opleidingsbedrijf. Marit: “Wanneer ervaar je nou echt werk - geluk? Volgens mij op het moment dat je lekker in je functie zit, dat je weet waar je mee bezig bent, dat je het beheerst en je talenten benut. Op het moment dat je het gevoel hebt of beseft dat je ergens nog iets mist of kunt leren, dan vormt dat een mooie uitdaging, maar het is wel prettig als je jezelf kunt helpen op weg daar naartoe. Daar kan een opleiding aan bijdragen.” Samir: “Het is ook gekoppeld aan het feit dat de wereld verandert, de organisatie mee verandert en zodra je hier niet in mee gaat een afstand ontstaat tussen jou, de organisatie en de context waarin je werkt. Op het moment dat je de regie en controle verliest dan ben je niet meer gelukkig in je werk. Als wij goede trainingen bieden, draagt dat bij aan werkgeluk.”

Trots

Samir ter Luun

Samen bereik je meer dan alleen en dat geldt ook voor Driessen Opleidingen. Als team zijn inmiddels de eerste successen behaald. Denk aan de ontwikkeling van een complete leerlijn Strategisch HRM op maat voor 10 HR-adviseurs van gemeente Rotterdam. Marit: “Commerciële successen zijn natuurlijk mooi, maar unaniem zijn we het meest trots op het proces tot nu toe en hoe we dat als team hebben bereikt. De passie die we met zijn vijven hebben. We zijn iets leuks aan het creëren en het is heel fijn om daar onderdeel van te zijn. Ik word werkgelukkig van deze mensen om me heen en de flow die we creëren.” Samir: “Ik denk dat we als team goed van elkaar weten waar onze krachten liggen en dat we elkaar de ruimte geven, zodat je ook van een 8 naar een 9 kan komen. Wij zijn een soort startup binnen de organisatie en er is meer wat je niet weet dan wat je wel weet. Het gaat om de houding die je hebt om erachter te komen wat de oplossing is voor nu. Je hebt met zijn allen een heel duidelijk doel voor ogen en dat maakt dat je de opdracht met zijn allen aan kan.

Toekomst

Samir: “Ken je dat gevoel dat je aan het werk bent en dat je meer energie van je werk krijgt dan dat het kost? Dat je fluitend naar je werk gaat? Als je weet waar je mee bezig bent, in control bent over je werk, over je loopbaan, ook als je ziet dat er veranderingen aan komen, dat je die aan durft te gaan. Weet waar je voor staat, wat je kan, wat bij je past en wat niet. Ik denk als we daaraan kunnen bijdragen voor iedereen binnen de publieke sector, dan hebben we het goed gedaan.“

Kijk op www.driessenopleidingen.nl voor meer informatie en het actuele opleidingsaanbod.

Andere nieuwsberichten

Van nieuwe samenwerkingen met partners, gewonnen prijzen tot nieuws over onze familie van bedrijven.