Terug

Minister Conny Helder brengt inspirerend bezoek aan Brainport Human Campus

Op woensdag 15 november bracht minister Conny Helder, verantwoordelijk voor Landurige Zorg en Sport, een bezoek aan de studenten van het Learning Lab op onze Brainport Human Campus. Tijdens deze ochtend gingen studenten van het ROC ter AA, Fontys Hogeschool, Vakcollege Helmond en het Carolus Borromeus College, in gesprek met de minister over de jonge zorgmedewerker van de toekomst.

Bezoek minister Conny Helder

Het bezoek stond in het teken van de Zorgchallenge, een initiatief van het Learning Lab en zorgvoorwerkgeluk.nl (beide onderdeel van Driessen Groep). Dit initiatief is gestart omdat de toekomst van de zorg onder druk staat en daarmee ook het werkgeluk van zorgmedewerkers. De jongeren van nu zijn de toekomstige zorg- en welzijnsmedewerkers. Het is belangrijk dat zij nadenken over de belangrijke uitdagingen van de zorg én hierin hun stem laten horen. In de Zorgchallenge zetten zij hun denkkracht, creativiteit en innovatietalent in om een toekomstscenario te schetsen voor de werkgelukkige jonge zorgmedewerkers van de toekomst.

Tijdens het bezoek kregen de studenten de unieke gelegenheid om middels rondetafelgesprekken en een vragenronde vragen te stellen aan minister Helder. Ze stelden vragen als: “Hoe kijkt u naar mantelzorg in de toekomst? Is er wel voldoende geld beschikbaar – nu én in de toekomst – om de juiste zorg te verlenen?” Deze inspirerende gesprekken leverden voor zowel de studenten als de minister waardevolle inzichten op. De minister was geïnteresseerd en betrokken én de studenten grepen op hun beurt de kans om hun denkbeelden en ideeën rechtstreeks met haar te delen.

Minister Conny Helder: “Het is ontzettend belangrijk dat we echt naar de jongeren luisteren en ik ben blij dat ik deze ochtend zoveel studenten heb gesproken. Graag geef ik als tip mee: Vind je ergens iets van? Durf je er dan mee te bemoeien! Voel je vrij om te zeggen wat je ergens van vindt en zorg ervoor dat je gehoord wordt. Jouw ideeën zijn heel waardevol.”

Over de Zorgchallenge

De Zorgchallenge is gestart in oktober 2023 en loopt nog door tot en met eind februari 2024. Binnenkort gaan de studenten op expeditie naar Zorgboog, Savant Zorg en LEVgroep. Op 27 februari leveren de studenten het toekomstscenario voor de werkgelukkige (jonge) zorgmedewerker op. Ze presenteren hun visies aan zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de familie van bedrijven van Driessen Groep. Hiermee bieden ze concrete handvatten waar zorg- en welzijnsorganisaties vandaag nog mee aan de slag kunnen.