Terug

Leergeluk en innovatie groeien in het Learning Lab

Op donderdag 25 mei opende Brainport Human Campus samen met haar partners Fontys Hogescholen Eindhoven, ROC ter AA, OMO Scholengroep Helmond en de gemeente Helmond het Learning Lab. Het Learning Lab is een unieke samenwerking in de regio Helmond-Eindhoven tussen studenten, onderwijs- en overheidsinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Met als belangrijkste doelen: het leergeluk van studenten laten groeien en innovatie in het domein van mens en werk in de regio versnellen.  

Opening Learning Lab

Kloof dichten   

Studenten zijn de professionals van de toekomst. En zeker met het oog op de naderende vergrijzing zijn zij onmisbaar voor de arbeidsmarkt. Maar de overgang van studeren naar werken is voor studenten best lastig. Om die kloof te dichten hebben Brainport Human Campus, onderwijsinstellingen Fontys Hogescholen Eindhoven, ROC Ter AA, OMO Scholengroep Helmond, de Gemeente Helmond, Brainport Development en VNO-NCW Brabant/Zeeland de handen ineengeslagen. Uit deze triple helix samenwerking van overheid, onderwijs en bedrijfsleven is het Learning Lab ontstaan.

Win-win op meerdere fronten

Het Learning Lab is een broedplaats waar studenten van het VO, MBO en HBO gezamenlijk werken aan echte opdrachten in het domein van mens en werk die ertoe doen. Deze opdrachten zijn namelijk afkomstig van uiteenlopende organisaties in de regio. Ellen van Straalen van Fontys: “Het Learning Lab is een echte win-win situatie. Aan de ene kant biedt deze constructie studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen met alle aspecten uit de praktijk. Ze leren om samen te werken met studenten van verschillende niveaus, hoe je met opdrachtgevers omgaat en ervaren de structuur van het werkritme. Aan de andere kant ontvangen organisaties die hun opdrachten in de handen van de studenten leggen vaak verfrissende inzichten en oplossingen voor hun vraagstukken waarmee ze ook echt verder kunnen.”

Ambitie voor de toekomst

Op dit moment zijn er circa 50 studenten vanuit de deelnemende onderwijsinstellingen bij het Learning Lab aangesloten en de ambitie is om hier ook nog een universiteit aan toe te voegen, zodat alle onderwijsniveaus vertegenwoordigd zijn. “Voor de komende 3 jaar is de ambitie om het Learning Lab uit te laten groeien tot hét innovatielab voor Mens & Werk in de regio door verdere samenwerking tussen onderwijs, werkveld en overheid rondom maatschappelijke vraagstukken en mensontwikkeling”, vertelt Jeroen Driessen, CEO van Driessen Groep. “Zo leveren we gezamenlijk een bijdrage aan de benodigde schaalsprong in de regio waarin ‘Gelukkig Leven, Leren en Werken’ hand in hand gaan met economische groei.”