Terug

Driessen Groep opnieuw uitgeroepen als World-class Workplace

Ook dit jaar mag Driessen Groep de titel World-class Workplace dragen. Deze titel wordt toegekend door onderzoeksbureau Effectory aan organisaties die door hun eigen medewerkers bovengemiddeld hoog worden gewaardeerd op het gebied van medewerkersbevlogenheid en goed werkgeverschap.

Effectory begon 15 jaar geleden met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap. Het keurmerk is voor 100% gebaseerd op de mening van de medewerkers. Via een organisatie brede enquête van Effectory werden medewerkers gevraagd om hun bevlogenheid en het werkgeverschap van de organisatie te beoordelen. Uit dit onderzoek blijkt dat onze medewerkers hierover bovengemiddeld tevreden zijn.

De titel World-class Workplace mag je dragen als de eNPS- en werkgeverschapsscores boven de regionale benchmark liggen. De benchmarks van Effectory worden bepaald aan de hand van miljoenen antwoorden van medewerkers over de hele wereld. Zo weten de organisaties die als World-class Workplace worden onderscheiden zeker dat hun hoge ranking is gebaseerd op een betrouwbare en zeer uitgebreide dataset.

Jeroen Driessen, CEO Driessen Groep, zei het volgende over deze onderscheiding: “Dat we deze titel wederom magen dragen, maakt ons supertrots Onze inzet om de bevlogenheid onze huidige en toekomstige medewerkers te bevorderen wordt daarmee beloond. Het zijn onze medewerkers die het verschil maken

Over het keurmerk

Tot 2020 was het keurmerk bekend onder de naam Beste Werkgever. Inmiddels wordt het keurmerk wereldwijd gebruikt en is de naam veranderd naar World-Class Workplace. Met dit keurmerk toon je aan dat je als werkgever goed in contact staat met je medewerkers en het potentieel van je medewerkers benut om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn en/of te worden. Kortom, je bent een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken!