Terug

Driessen Groep mag opnieuw de titel World-class Workplace voeren

Driessen Groep is door Effectory onderscheiden als World-class Workplace 2022. Dit label is een onderscheiding voor uitstekend werkgeverschap en onderstreept de inzet van Driessen Groep om de bevlogenheid onder huidige en toekomstige medewerkers te bevorderen.

Effectory begon 15 jaar geleden met het in kaart brengen en belonen van goede werkgevers en goed werkgeverschap. Zij geloven dat organisaties waar medewerkers worden gewaardeerd beter presteren en dat medewerkers het verschil maken. Het keurmerk is voor 100% gebaseerd op de mening van de medewerkers.

Driessen Groep vindt werkgeluk en goed werkgeverschap belangrijk. We hebben een organisatiebrede survey gehouden waarin we onze medewerkers vroegen hun eigen bevlogenheid en het werkgeverschap van de organisatie te beoordelen. Onze medewerkers zijn hierover bovengemiddeld tevreden.

We zijn uitgeroepen tot World-class Workplace omdat de eNPS- en werkgeverschapsscores boven de regionale benchmark liggen. De benchmarks van Effectory worden bepaald aan de hand van miljoenen antwoorden van medewerkers over de hele wereld. Zo weten de organisaties die als World-class Workplace worden onderscheiden zeker dat hun hoge ranking is gebaseerd op een betrouwbare en zeer uitgebreide dataset.

Jeroen Driessen, CEO Driessen Groep, zei het volgende over het behalen van deze onderscheiding: “We zijn super trots dat we wederom deze titel mogen dragen. Een erkenning voor het werk wat we doen. Want werkgeluk creëren gaat niet vanzelf. Dat is keuzes maken en hard werken.”

Over het keurmerk

Tot 2020 was het keurmerk bekend onder de naam Beste Werkgever. Inmiddels wordt het keurmerk wereldwijd gebruikt en is de naam veranderd naar World-Class Workplace. Met dit keurmerk toon je aan dat je als werkgever goed in contact staat met je medewerkers en het potentieel van je medewerkers benut om van binnenuit te verbeteren om zo duurzaam succesvol te zijn en/of te worden. Kortom, je bent een organisatie waar mensen het leuk vinden om te werken!