Terug

Driessen Groep creëert bewustwording rondom leven lang ontwikkelen

Driessen Groep is een van de ondertekenaars van het Brainport Talent & Skill akkoord. Vanuit dit akkoord start de campagne 'Samen Klaar voor de Toekomst'. Deze campagne is bedoeld om bewustwording te creëren over leven lang ontwikkelen bij alle inwoners in onze regio.

Het thema leven lang ontwikkelen is een thema dat ook voor onze medewerkers en organisatie belangrijk is. Niemand weet immers wat de toekomst brengt, maar één ding is zeker: de toekomst wordt steeds meer digitaal en nieuwe technologieën zullen ons werk continu blijven veranderen. De campagne 'Samen Klaar voor de Toekomst' biedt medewerkers en organisaties mogelijkheden om met dit thema aan de slag te gaan.

Brainport Talent & Skill akkoord

Brainport startte in juni 2018 met het Talent & Skill akkoord. Aanleiding hiervoor zijn de steeds nijpendere tekorten op de arbeidsmarkt in Brainport Eindhoven – met name als het gaat om technologische profielen. In de regio zijn er veel organisaties en partijen actief met initiatieven rondom onderwijsinnovatie, leven lang ontwikkelen en balans op de arbeidsmarkt om zo de tekorten te verminderen. Naast het verminderen van de tekorten gaat het vooral om het zorgen dat inwoners in Brainport Eindhoven hier plezierig werken en leven. 

Met het akkoord – gebaseerd op de centrale thema’s uit de Brainport Nationale Actieagenda - onderschrijven wij met ruim 200 andere partijen de gezamenlijke focus voor onderwijs en arbeidsmarkt in de regio. 

Michael Munnich: “Samen met onze medewerkers zijn wij dagelijks bezig met het creëren van werkgeluk voor zoveel mogelijk mensen. Heel waardevol dat er zoveel partijen zijn die zich inzetten voor het werkgeluk van inwoners in de regio Eindhoven. Samen brengen we het leven lang ontwikkelen onder de aandacht. Een belangrijk factor voor het creëren en behouden van werkgeluk.”